Tomas Gustén


Började apparatdyka sent -80 tal efter att så länge jag kan minnas snorklat runt hemma i badviken.

Dykningen kom som en naturlig förlängning av intresset för natur och nyfikenhet på vad som finns runt om oss både ovan och under vatten.

Sporten var annorlunda på 80- och 90-talet vilket för mig blev genant uppenbart då intresset återupptogs efter ett 10 års långt ytintervall.

Säkerhet, utrustning och förmåga att föra sig i vattnet hade allt utvecklats enormt och här förstod jag att det krävdes mer än någon liten enkel avrostning som efter en vanlig vintervila.

Sagt och gjort, kurs ledde till kurs och ganska snart var jag åter i form att instruera andra.

Jag dyker brett och kan absolut finna glädje i ett naturdyk på kusten även om mina egna dyk allt mer kommit att handla om vrak och gruvor.

Föreläsningen hos We Dive kommer i huvudsak handla om hur man lyfter sig från rörig sportdykare till en säker dykare med förmåga att ta sig an tekniska kurser typ vrak eller gruva.

Ni kommer få höra om två olika spår att öka Era förmågor som dykare, CMAS technicla skills och Swedtechs EBS, båda utmärkta kurser men med lite olika ambitionsnivå.

Här vill jag särskilt poängtera att alla dykare vinner på att utbilda sig fram till nivån där nästa steg är teknisk dykning.

Man behöver däremot absolut inte gå vidare med kurser in i vrak och gruvor men att ha skaffat sig de förmågor som krävs för att kunna, ger säkerhet och nöje för den något enklare sportdykningen.


Lämna ett svar

%d